Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

20202.10.27 Divvun-møte

Til stades: Børre, Duommá, Sjur, Inga, Sara Marja, Siri, Ritva, Tommi

Sjuk: Linda

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Ritva

Forslag 1:

    1. ja geas {ii leat mangelágan čanastagat}£{noun,spred,nomsg,nompl,kongr|ii leat mangelágan čanastat}///{ii leat mangelágan čanastagat}£{noun,spred,nompl,nomsg,kongr|eai leat mangelágan čanastagat} báikái dahje beroštupmi dan buresbirgejupmái.

Forslag 2 - Vi går for denne:

    1. ja geas {ii leat mangelágan čanastagat}£{noun,spred,nomsg,nompl,kongr|ii leat mangelágan čanastat}///{noun,spred,nompl,nomsg,kongr|eai leat mangelágan čanastagat} báikái dahje beroštupmi dan buresbirgejupmái.

Tommi

Sara Marja

Sara Marja: Vi treng ein form for spellrelax i satni.org, slik at ein får treff på t.d. ö sjølv om ein skriv ø.

Inga, Siri, Sara Marja held eit møte der dei lagar brev til GG om tilpassing av låneord på c- og ø-. Møte måndag kl 10.30.

Siri

Børre

Sjur

Arbeid framover

Møte onsdag kl 10: Børre, Tommi, Sjur, om stavekontrolltesting.

Ymse

Ingen ting.

Neste møte

Som vanleg.