Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

2020.11.03 Divvun-møte

Til stades: Sjur, Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Ritva, Linda, Duommá

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Sara Marja: gje melding til brukarane om nettlesarar som ikkje fungerer eller fungerer dårleg med sátni.org. Det er problem med Internet Explorer.

Ritva

Linda (dei to siste vekene)

Tommi

Inga

Siri

Sara Marja

Burde vi ha lenker til Davvi Girji sine ordbøker på sidene våre?

Sjur

Flytta bugzilla

Møte neste veke på torsdag kl 10. Alle får 3 minutt for å ta opp ting som er viktige for dei.

Medarbeidarsamtaler

I november. meir info etter kvart.

Arbeid framover

Nytt stavekontrolltestingsmøte: i morgon 10.30. Børre, Tommi, Sjur.

Ymse

Ingen ting.