Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

2020.10.17 Divvun-møte

Til stades: Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Linda

Ritva

Tommi

Inga

Siri

Sara Marja

Sjur

Arbeid framover

Ymse

Møte om stavekontrolltesting rett etterpå!

Stavekontrolltestingsmøte

Til stades: Børre, Tommi, Sjur

Tema: web app/sidegenerering

Ting som manglar:

For å få statisk html for stavekontrolltestinga:

npm run build

Legg ut resultata på GitHub pages. Kan spesifiserast for kvart repo i github.

Kvart repo får nettside etter dette mønsteret:

Ev. så vil vi at giellalt.github.io skal få url giellalt.uit.no. I så fall kan det gjerast slik.