Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

2020.10.24 Divvun-møte

Til stades: Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Linda

Ritva

Tommi

Inga

Siri

Sara Marja

Sametinget sine nettsider ser ikkje ut til å vera søkbare i Google? Google finn ikkje sørsamiske tekstar i alle fall.

Sjur

Arbeid framover

Ymse