Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

2020.12.03 Divvun-møte

Til stades: Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Vi fikk maskina og gikk opp til Marcel. Han oppdaget at ls -l viste + på slutten av rettighetan. Løsninga va chmod -R -a0 # .

Børre

Linda

Tommi

Tips til alle: når ei ordform ikkje kan genererast, prøv å analysera den venta ordforma med generatoren, med verktyet hfst-flookup:

echo diede | hfst-flookup -q src/generator-gt-norm.hfst
diede	diehtet+V+Imprt+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+Imprt+Sg2	0,000000
diede	diehtet+V+Ind+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Imprt+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Imprt+Sg2	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Ind+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+VGen	0,000000
diede	diehtet+V+VGen	0,000000

Inga

Ritva

Sjur

Arbeid framover

  1. stavekontrolltestbenk - kode i giellacore/am-shared/doc-dir-include.am
  2. grammatikkontrolloppdatering
  3. stavekontrolloppdatering
  4. dokumentasjonsbygging

Andre ting:

Ymse

ingen ting.