Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.12.2020

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Siri, Sara, Duommááá, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommááááååå

Børre

Snarveg på iPhone for satni.org fungerer ikkje slik som t.d. vg.no. -> noe som gjör at “deling” ikke er mulig. Forslag: laga ein separat deleknapp.

Linda

Tommi

Inga

Siri

Sara

Sjur

Arbeid framover

Juleferie

Fellesspråk framover

Norsk/svensk/skandinavisk som fellesspråk òg etter at Katri byrjar. etterhvert går vi over til lulesamisk

Ymse