Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 26.01.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Katri, Ritva, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Linda

Tommi

Inga

Katri

Ritva

Siri

Maja jobbet i samme dok og da jeg skulle sjekke inn blev det lite konflikter. Må ha hjelp med det.

Sjur

Arbeid framover

Ymse

Neste møte