Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 9.2.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Katri, Ritva, Sjur, Sara Marja, Duommá, Siri

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Linda

Linda blir etter kvart litt med i tts for smj, for tekstdisambigueringa.

Tommi

Inga

Sjekk med Sametinget at alle seksjonar krev at prosjekt som får midlar til språkarbeid gjev ein kopi til oss for bruk til utviklinga av samisk språkteknologi. + ein koordinator for sjølve innsamlinga.

Katri

Ritva

Siri

Sara Marja

Finn ikkje oversikt over forkorta namn på månader og vekedagar. Siri skal leita etter dei på GG-sider, Børre leitar etter dei i systema våre.

Lulesamisk: [http://www.giella.org/articles/3jUTyCvpMQ20i08waMy4K0] [https://julevbaago.files.wordpress.com/2015/03/6__24-25-10-2006.pdf]

Bør vi leggja inn støtte for pite- og umesamisk i termwikien? Børre ser på det.

Sjur

Arbeid framover

Ymse