Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 2.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Framleis nettsideproblem:

Linda

Andre forslag til moglege MA-prosjekt er sjølvsagg òg velkomne :)

Tommi

Inga

Nytestamentet finst på lulesamisk - kan brukast til TTS? Må sjekkast, men truleg ok.

Katri

Ritva

Siri

Sjur

Arbeid framover

Ymse