Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 9.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Katri, Ritva, Sara, Siri, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Kommentarar:

Nettsideproblem:

Linda

Tommi

--enable-tts bør automatisk slå på --enable-phonetic og --enable-tokenisers.

Inga

Jobba halv tid førre veka.

Katri

Ritva

GramDivvun: kan vera vanskeleg å sjå kor ein er i teksten, etter at ein har klikka seg vidare. Innimellom viser til feil setning, både i MS Word og GoogleDocs.

Sara Marja

Stor bokstav etter hermeteikn på mobiltastatur (iOS i alle fall) - skal ikkje vera slik.

Sjur

Göteborg

Når kjem det oppdateringar av mobiltastaturet? Dvs ordfullføring og ordprediksjon. — Ingen klare planar enno.

Arbeid framover

Ymse