Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 16.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Inga, Katri, Ritva, Sara

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Nettsideproblem:

Linda

Tommi

ä har jobba med en infra med den forkortelse-oppdatering, det trengs at alla brukar ska ha nyast giella-core men ä ska pusha den etter konferens-deadline og litt meir testing

Inga

Katri

Ritva

Sara Marja

Siri

Sjur

Göteborg

Arbeid framover

Ymse