Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.5.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Siri, Børre, Sjur, Duommá

Saker:

Sidan sist

Duommá

Sjur: kan vi gje ut ny grammatikkontroll? Børre: berre gje ut! :)

Børre

Linda

Ny grammatikkontroll? - ja takk!

Tommi

Børre: byggjer jspwiki-sider for alle språka på giellalt.uit.no

Inga

Håplaus jobb med forkortingane! Kor kjem dei frå? Kva tyder dei?

Katri

Ritva

Siri

Sjur

Maja sitt skrivekurs

Startar i haust, planlagt 2-3 samlingar, vil gjerne ha med Divvun og Giellatekno. Vi stiller opp.

Acapela og Infovox

Infovox blir ikkje støttta lenger etter 2022. Dermed står vi snart utan noko som helst, for både Mac- og Windows-brukarar. Bra vi har smj-prosjektet, og studenten i Gøteborg!

Arbeid framover

Ymse