Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 18.5.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Siri, Børre, Sjur, Sara Marja

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Linda

Tommi

Inga

Katri

Ritva

Siri

Kan Sara Marja sjå gjennom liste til GG?

Sara Marja

*

Sjur

Acapela og Infovox

Infovox blir ikkje støtta lenger etter 2022. Kan byggja stemmene på nytt med maskinlæringsteknologi.

Gøteborg/TTC

Arbeid framover

Ymse