Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 8.6.2021

Til stades: Duommá, Linda, Tommi, Katri, Ritva, Siri, Børre, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

GDocs og MS Word fungerer som dei skal, og likt med kommandolina.

Børre

Linda

Tommi

Katri

Ritva

Spørsmål: korleis merka opp norske ord i samisk tekst. Linda leiter etter eksisterande døme. Bruk ISO-kode for språket (NOB, SWE, ENG, FIN, osb.)

Siri

Korleis arkiverer vi korrespondanse med GG? I docs/? I $GTPRIV?

Inga

Nordsamisk manglar òg til kl 24, og alle klokkeslett er i nominativ, sjølv om dei blir sagt med ulike kasus.

Sjur

Inga saknar skift-lås på mobiltastatura! Kan vera ein regresjon. Sjur melder vidare.

Gøteborg/TTC

Arbeid framover

Ymse