Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.6.2021

Til stades: Linda, Flammie, Katri, Sjur, Inga

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

ccat -h
[...]
 -C          Only print unclassified (§/<error..>) corrections
 -ort         Only print ortoghraphic, non-word ($/<errorort..>) corrections
 -ortreal       Only print ortoghraphic, real-word (¢/<errorortreal..>) corrections
 -morphsyn       Only print morphosyntactic (£/<errormorphsyn..>) corrections
 -syn         Only print syntactic (¥/<errorsyn..>) corrections
 -lex         Only print lexical (€/<errorlex..>) corrections
 -format        Only print format (‰/<errorformat..>) corrections
 -foreign       Only print foreign (∞/<errorlang..>) corrections
 -noforeign      Do not print anything from foreign (∞/<errorlang..>) corrections
 -withforeign     When printing corrections: include foreign text instead of nothing
[...]

Flammie

Katri

Inga

Sjur

Inga saknar skift-lås på mobiltastatura! Kan vera ein regresjon. Sjur melder vidare.

Gøteborg/TTC

OmegaT-stavekontroll?

Arbeid framover

All dokumentasjon skal frå og med no skrivast i Markdown.

Ymse