Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 22.6.2021

Til stades: Linda, Flammie, Katri, Sjur, Inga, Duommá

Saker:

Sidan sist

Duommá

Acapela: vi tingar 100 nye usb-stikker for å ha for framtida, dei sluttar snart å produsera dei.

Linda

Kor ligg korpusoppmerkingsdokumentasjonen no? Her: https://giellalt.github.io/proof/spelling/testdoc/error-markup.html

Flammie

Katri

Inga

Sjur

Inga saknar skift-lås på mobiltastatura! Kan vera ein regresjon. Sjur har meldt vidare for lenge sidan.

Linda: kan eg få skjermbilete frå møtet med kuturministeren? Til Insta :)

Gøteborg/TTC

OmegaT-stavekontroll?

NTec Media / (lulesamisk) ordboksapp

Det praktiske arbeidet har byrja. Sjur, Børre (kanskje fleire framover) kan sjå koden og kommentera han.

Arbeid framover

Ymse