Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 29.6.2021

Til stades: Børre, Linda, Flammie, Sjur, Inga

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

Flammie

Inga

Sjur

Børre

(Siste uka før ferien)

Om libdivvun: Installer apertium-nightly, deretter sudo port install py39-lxml

Gøteborg/TTC

OmegaT-stavekontroll?

NTec Media / (lulesamisk) ordboksapp

Det praktiske arbeidet har byrja. Sjur, Børre (kanskje fleire framover) kan sjå koden og kommentera han.

Arbeid framover

Ymse