Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 12.10.2021

Til stades: Linda, Sjur, Katri, Inga, Flammie, Børre, Duommá; Cathrine Theodorsen, Beathe Paulsen

Saker:

Cathrine og Beathe

Cathrine presenterte seg sjølv og kvifor ho var med — vil bli meir kjent med oss. Sjur presenterte Divvun-historia, og deretter presenterte alle seg sjølve.

Beathe heldt ei stutt oppfordring til alle om å registrera arbeidstimane jamt og trutt - ved årsskiftet kjem eit nytt system som vil vera mykje strengare, og som kan føra til trekk i løn ved uregistrerte timar som fører til minustid på meir enn 10 timar.

Sidan sist

Duommá

Diskusjon om yaml-testing:

Linda

‹ ‹ Musea lea bissovaš ásahus, mii ii hága dietnasa, mii galgá bálvalit servodaga ja dan ovddideami ja galgá leat rabas olbmuide; mii {čohke}¢{čohkke}, vurke // konservere, dutká, gaskkusta ja addá ávnnaslaš ja ávnnaskeahtes ({kultur}${kultuvra}) árbbi olbmuid ja sin birrasiid birra dutkama, oahpahusa ja suohtastallama várás › ›

Børre/Flammie: problema med hermeteikn kan vera konverteringsfeil. Børre sjekkar.

Inga: spørsmål om oppmerking av feil i korpus, Inga og Linda ser på det i lag.

Flammie

Katri

Inga

Børre

Sjur

Arbeid framover

Ymse