Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 2.11.2021

Til stades: Linda, Sjur, Katri, Børre, Flammie, Inga

Saker:

Sidan sist

Linda

Oppmerking av parentespar med mellomromsfeil på begge sider av eitt ord:

( odne ) - original
( odne   - fyrste feil
odne )   - andre feil
{( odne )}‰{notspace|(odne)} - faktisk oppmerking

Tilsvarande for hermeteikn:

{"odne"}‰{cit|”odne”}
"odne”

Ved fleire ord:

{"}‰{cit|”}odne lea{"}‰{cit|”}

Spørsmål: kvifor er det ok å merkja opp berre hermeteiknet med fleire ord i mellom, men ikkje når det berre er eitt ord?

Flammie

Katri

Inga

Er i Tysfjord denne veka, har prata med fleire om ulike tema:

I Tana: Sametinget har løyva pengar til samisk-engelsk ordbok.

Børre

Sjur

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse