Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 16.11.2021

Til stades: Linda, Sjur, Katri, Børre, Flammie

Saker:

Sidan sist

Linda

Neste GramDivvun-oppdatering? Ja, vi kan gje ut no. Linda og Duommá tek ein siste sjekk, seier frå til Sjur, som byggjer og legg ut.

Flammie

Katri

Inga

Børre

Sjur

Test smj-feil med kommandoen: gramcheck-test.py tools/grammarcheckers/tests/<some.yaml>

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse