Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.11.2021

Til stades: Linda, Sjur, Katri, Børre, Flammie, Duommá, Inga

Saker:

Sidan sist

Duommá

Ny versjon av grammatikkontrollen er klar, men vi må venta på Tino, han skal retta ein feil i vislcg3 som påverkar oss ganske mykje.

Linda

Flammie

Katri

Inga

Innspelingstekstane blir ferdige i dag, vi sender ut i morgon.

Børre

Sjur

Gøteborg

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse