Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 14.12.2021

Til stades: Sjur, Katri, Børre, Flammie, Duommá, Inga, Linda

Saker:

Sidan sist

Duommá

Feil i nattlege bygg: ofte pga smi-dependensar som ikkje blir fanga opp.

Linda

Flammie

Katri

Innspelingane i januar blir flytta til mars eller april pga koronasituasjonen.

Inga

Børre

Sjur

Gøteborg

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse