Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 21.12.2021

Til stades: Sjur, Katri, Børre, Flammie, Duommá, Inga

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

Flammie

Katri

Innspelingane i januar blir flytta til mars eller april pga koronasituasjonen.

Inga

Børre

Sjur

Neste: send svar til Politiet.

Gøteborg

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse

https://fpcc.ca/stories/the-decade-of-indigenous-languages/