Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.1.2022

Til stades: Katri, Børre, Flammie, Duommá, Inga, Sjur, Linda

Saker:

Sidan sist

Duommá

Duommá køyrer alle gramcheck-testane! Ny versjon ut om alt er ok :)

Linda

Møte neste veke om nytt gramsjekkslepp!

Flammie

Katri

Inga

Børre

Sjur

Gøteborg

Arbeid framover

LREC-artikkel

Ymse