Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 5.4.2022

Til stades: Katri, Børre, Sjur, Flammie, Inga

Duommá sjukmeldt ut april.

Saker:

Sidan sist

Linda

Framover:

Flammie

Treng meir info frå analysatoren, t.d. surface-form, har no berre lemma/lemmatisert form. - midtape form kan brukes…

Katri

Framover:

Børre

Reponamn for korpusrepo i git:

Framover:

Inga

Framover:

Sjur

Framover:

Gøteborg

Framover:

Giellatekno

Canada/Alberta

Ymse