Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 7.6.2022

Til stades: Katri, Linda, Sjur, Flammie

Saker:

Reiser og Tromsø-samlingar fram til sommaren

Konferanse Registreringsfrist Dato Foredrag tidsfrist/Kommentar
Svonni-seminar —– 16.-17.6. inga eigentleg Tromsø-samling, men kan gjerne dra (Sjur kan ikkje)
LREC, Marseille Early Bird 06.05.2022 20.-25.6. 10.5.2022 (presentasjon)

Sidan sist

Flammie

Framover:

Linda

Katri

Framover:

Inga

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Gøteborg

Framover:

Canada/Alberta

Ymse