Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 28.6.2022

Til stades: Katri, Sjur, Inga, Børre, Flammie

Saker:

Sidan sist

LREC

Flammie

Framover:

Katri

Framover:

Inga

Framover:

Børre

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Gøteborg

Framover:

Canada/Alberta

Ymse

Testing av tastatur ios: Stavekontrollen retter ikke feiltastinger, den retter bare feil i skrivekompetanse. Tastefeil er veldig vanlig på mobiltastaturer.