Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.8.2022

Til stades: Katri, Sjur, Linda, Flammie, Inga, Maja

Saker:

Sidan sist

LREC - framtidsplaner

Linda

Flammie

Framover:

Katri

Framover:

Inga

Maja

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Gøteborg

Framover:

Ymse

Testing av tastatur ios: Stavekontrollen retter ikke feiltastinger, den retter bare feil i skrivekompetanse. Tastefeil er veldig vanlig på mobiltastaturer.

RBLT-bok (A. Hurskainen): møte på onsdag kl 13.

Neste Divvun-samling: 29.8.-2.9. (veke 35)