Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 20.9.2022

Til stades: Katri, Sjur, Linda, Flammie, Inga, Maja, Børre

Saker:

Sidan sist

Linda

KONVENS-oppsummering:

Flammie

Framover:

Katri

Framover (samarbeid med Helsinki og Aalto):

Inga

Maja

Fremover:

Børre

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Gøteborg

Framover:

Reiser og konferansar

LREC - framtidsplaner

Ymse

Testing av tastatur ios: Stavekontrollen retter ikke feiltastinger, den retter bare feil i skrivekompetanse. Tastefeil er veldig vanlig på mobiltastaturer.

RBLT-bok (A. Hurskainen): møte onsdag 21.9 kl 09.00 norsk tid

GG-saker - møte om dette neste veke onsdag 14.9. kl 10 (Maja, Inga, Sjur)