Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.9.2022

Til stades: Sjur, Linda, Flammie, Inga, Maja, Børre

Saker:

Sidan sist

Linda

Apertium-kurs:

Lene: opplæring i forkant av Daniel sitt kurs: veke 47, 21.-25.11.

Flammie

Framover:

Katri

(på ferie men jobber med PhD idag så her er mine tinger fra siste uke)

Framover (samarbeid med Helsinki og Aalto):

Inga

Maja

Framover:

Børre

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Gøteborg

Framover:

Bok om regelbasert språkteknologi - kapittelet vårt

Reiser og konferansar

LREC - framtidsplaner

Ymse

Testing av tastatur ios: Stavekontrollen retter ikke feiltastinger, den retter bare feil i skrivekompetanse. Tastefeil er veldig vanlig på mobiltastaturer.