Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 03.01.2023

Til stades: Sjur, Katri, Børre, Maja

Saker:

Sidan sist

Linda

Vi treng eit separat møte om korpus og gullstandardata. Sjur sjekkar med Trond, og kallar inn.

Møte for å skriva søknad til Kulturdepartementet (Sjur, Linda, andre?)

Flammie

Framover:

Katri

Framover (samarbeid med Helsinki og Aalto):

Inga

Maja Lisa

Børre

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Gøteborg

Framover:

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

LREC - framtidsplaner

Ymse