Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 10.01.2023

Til stades: Sjur, Maja, Flammie, Katri, Børre

Saker:

Sidan sist

Flammie

Framover:

Katri

Framover (samarbeid med Helsinki og Aalto):

Maja Lisa

Børre

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Sjur sjekkar butikkane til Apple og Google for å finna flutter-appen.

Gøteborg

Framover:

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

LREC - framtidsplaner

Ymse

Peter Juel Henrichsen kan koma til Tromsø 13.-15.2. for å prata om taleteknologi. Sjur høyrer om det passar seinare på vinteren/våren.