Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.4.2023

Til stades: Sjur, Flammie, Katri, Inga, Børre, Maja, Linda

Saker:

Sidan sist

Flammie

Framover:

Katri

Framover:

Maja Lisa

Framover:

Linda

Børre

Framover:

Inga

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Gøteborg

Andre planlagde oppdateringar

Rekneskap og budsjett

Diskusjon.

Årsrapport

Diskusjon. Punkt å ta med:

Reiser og konferansar

Andre potensielle konferansar:

LREC - framtidsplaner

Ymse