Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.5.2023

Til stades: Katri, Børre, Maja, Inga

Saker:

Sidan sist

Maja Lisa

  1. Ij lim/limen
  2. Im lim/eakan lægan
  3. Idtjim lih

Framover:

Børre

Framover:

Inga

Katri

Framover:

Gøteborg

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Andre potensielle konferansar:

LREC - framtidsplaner

Ferie

Legg han inn i Outlook-kalenderen og i Zulip.

Ymse