Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 30.5.2023

Til stades: Katri, Børre, Maja, Inga, Sjur, Linda, Flammie

Saker:

Sidan sist

Flammie

Børre

Framover:

Linda

Inga

Katri

Framover:

Maja Lisa

Framover:

Sjur

Gøteborg

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Potensielle konferansar:

LREC - framtidsplaner

Ferie

Legg han inn i Outlook-kalenderen og i Zulip.

Ymse