Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.6.2023

Til stades: Katri, Maja, Inga, Flammie, Sjur

Saker:

Sidan sist

Maja Lisa

Framover:

Flammie

Framover:

Inga

Framover:

Katri

Framover:

Sjur

TheTC

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Potensielle konferansar:

LREC - framtidsplaner

Ferie

Legg han inn i Outlook-kalenderen og i Zulip.

Ymse