Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.8.2023

Til stades: Katri, Linda, Sjur

Saker:

Sidan sist

Linda

Katri

Framover:

Sjur

Framover:

TheTC

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Potensielle konferansar:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten.