Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 29.8.2023

Til stades: Linda, Sjur, Inga, Børre, Katri

Saker:

Sidan sist

Flammie

obs först buss fra narvik vi når er sannsynligvis 13:10

Inga

Møte 09.30 på fredag for å diskutera yaml og fleirordsfeil og -retting.

Linda

Katri

Børre

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Reiser og konferansar

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,