Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 5.9.2023

Til stades: Sjur, Inga, Børre, Katri, Flammie, Maja

Saker:

Sidan sist

Inga

Flammie

Linda

Katri

Børre

Framover:

Maja

Framover:

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Taleteknologi og nordisk samarbeid

Jf møte med NRK m.fl.

Møte spesifikt om dette neste veke, Sjur føreslår tidspunkt.

Reiser og konferansar

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,