Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 19.9.2023

Til stades: Sjur, Linda, Børre, Inga, Flammie, Maja

Saker:

Sidan sist

Maja

Arbeidsmøte med Sjur kl 14.00 i dag.

Framover:

Flammie

Linda

Problem med stavekontrollen i grammatikkontrollen:

# Do not touch the speller suggestions:
PROTECT (<spelled>) ;

Forslaga er veldig dårlege, og det er vanskeleg å disambiguera vekk dei irrelevante forslaga.

Vi tek eit separat møte om grammatikkontroll og stavekontroll neste veke, måndag 25.9. kl 10.30.

Børre

Oppdater instruksjonane for korpusinnsamling til å be om at skanna sider ikkje blir brukt, men pdf frå originalfiler. Vi kan ikkje nytta skanna dokument utan å køyra OCR, som betyr mykje manuelt arbeid og mange feil.

Inga

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer!

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,