Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 26.9.2023

Til stades: Sjur, Linda, Børre, Inga, Flammie, Maja

Saker:

Sidan sist

Inga

Maja

Dette er hva jeg fikk med meg, hör med Lene, Trond og Flammie også om hva mer som ble sagt?

Framover:

Flammie

framover:

Linda

Børre

Forslag: jamne møte mellom GG, GT og Divvun for å synkronisera oss.

Framover:

Katri

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer!

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,