Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 17.10.2023

Til stades: Linda, Børre, Inga, Flammie, Katri, Maja i dag på samisk

Saker:

Sidan sist

Børre

isokode Setninger Setninger m Err/Orth
sme 4 647 443 9.4%
smj 225 138 10.6%
sma 302 640 13.4%
smn 418 475 5.0%

Forslag: jamne møte mellom GG, GT og Divvun for å synkronisera oss.

Katri

Inga

Maja

Framover:

Flammie

framover:

Linda

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Arbeidstid og avspasering delar av arbeidsdagen

Frå Beathe:

[…] det bare er hele dager man trenger å sende søknad om avspasering. Avspasering deler av dag føres bare i timeoversikten. […] Dere kan lese mer om dette i medarbeiderhåndboka under arbeidstid.

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Nettføredrag av ein Google-person i kveld, jf e-post. Kven kan vera med? Vi bør ha folk til stades.

Sjur har haustferie neste veke, mykje borte.

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,