Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 24.10.2023

Til stades: Linda, Børre, Inga, Flammie, Katri, Maja, Sjur

Saker:

Sidan sist

Linda

Børre

Framover: gramcheck-test.py er inkonsistent på Mac og byggemaskiner

Katri

TTS:

ASR:

https://huggingface.co/NbAiLab/whisper-small-smj/blob/main/predictions/validation/step_9999.md

Andre:

Inga

Maja

Framover:

Flammie

framover:

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Tastaturarbeid

Status:

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,