Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 7.11.2023

Til stades: Linda, Børre, Flammie, Katri, Maja, Sjur

Saker:

Sidan sist

Maja

Framover:

Flammie

framover:

Linda

Børre

Framover: gramcheck-test.py er inkonsistent på Mac og byggemaskiner

Flammie og Katri testar Divvun Dev-tastaturappen på Android-telefonane sine. Meld frå i buggmeldinga som det er lenka til over, inkl tekniske detaljar om telefonen.

Katri

Framover/Ideer:

Inga

Sjur

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Borealium

Nytt utkast til logo. Demo.

Arbeidstid og private reiser

Påminning.

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,