Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 5.12.2023

Til stades: Linda, Børre, Flammie, Katri, Maja, Sjur, Inga

Saker:

Borealium

Sidan sist

Linda

Børre

Framover:

Katri

Framover/Ideer:

Inga

framover:

Maja

Framover:

Flammie

framover:

Sjur

Samling med GG veke 3 (ev 5), 4 fungerer ikkje for Inga.

Framover:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året,