Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.1.2024

Til stades: Børre, Flammie, Katri, Maja, Sjur, Linda

Saker:

Borealium

Sidan sist

Flammie

framover:

Maja

sed -i -e 's@^.*$@&+N+Sem/Dummytag:& LEXICON ;@' Absolutt_Normert_missing-revsort_2023.txt

Flytta normeringsdokumentasjon til lang-sma/docs?

Framover:

Sjur

Framover:

Linda

Børre

Framover:

Katri

Framover/Ideer:

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året Maja: F.eks nettseminar om språkteknologi, nyoppdatering av f.eks grammatikkontroll eller oppdatering av dict -lagt til nye ord og funskjoner i dict