Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 6.2.2024

Til stades: Flammie, Katri, Maja, Sjur, Linda, Inga

Saker:

Sidan sist

Inga

Katri

Framover/Ideer:

Flammie

framover:

Maja

Framover:

Sjur

Framover:

Linda

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Tar alt for lang tid å få reiseoppgjer! Et alternativ: https://cp.compendia.no/uit/medarbeiderhandbok/208693

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

[!NOTE] Fotosesjon i morgon, onsdag, kl 12.30 for dei som er i Tromsø: Flammie, Linda og Maja. Foto skal inn i presseoppslag om Divvun og samarbeid med Apple om dei samiske tastatura.

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året Maja: F.eks nettseminar om språkteknologi, nyoppdatering av f.eks grammatikkontroll eller oppdatering av dict -lagt til nye ord og funskjoner i dict

Hva kan deres arbeid bety for det samiske språk? Hvilke utfordringer fins i dag innen dette? Også vil han at dere skal fortelle om arbeidet deres generelt.

Han skal sette dette i sammenheng med intervjuer de gjør med samiske skolebarn etterpå. Kanskje det at dere får det inn i programvaren gjør de enklere for skolebarna?