Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 19.3.2024

Til stades: Katri, Maja, Linda, Sjur, Børre

Saker:

Sidan sist

Sjur

Framover:

Katri

Framover/Ideer:

Flammie

Maja

Framover:

Børre

Linda

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Trondheims-konferansen

Borealium

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året Maja: F.eks nettseminar om språkteknologi, nyoppdatering av f.eks grammatikkontroll eller oppdatering av dict -lagt til nye ord og funksjoner i dict