Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 16.4.2024

Til stades: Linda, Flammie, Katri, Børre, Maja

Saker:

Sidan sist

Linda

Framover:

Maja

Flammie

Børre

Katri

Framover/Ideer:

Mikko

TheTC

Framover:

Necessary Innovations

Trondheims-konferansen

Borealium

Andre planlagde oppdateringar

Reiser og konferansar

Både potensielle og påmeldte, og planlagde reiser:

LREC - framtidsplaner

Ymse

Bør vi arrangera fleire release-partyar eller kurs på nettet? Kan kanskje nå fleire folk lettare på den måten. Målsetjing: nettseminar to gonger om året Maja: F.eks nettseminar om språkteknologi, nyoppdatering av f.eks grammatikkontroll eller oppdatering av dict -lagt til nye ord og funksjoner i dict

Maja: 28.04-05.05 - ferie/avspasering

“AI-stemme”: svar på e-post?

Neste møte: 23.4