Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Tastaturmøte 5.10.2017

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

Be Bjørn Hatteng om å laga enklare tastaturillustrasjonar som vi kan dela ut på NetSam-samlinga

Vi må testa heile tida! Bruk tastatura! :D

Ting fleire Windows-maskiner til å testa på (små og billige)